פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Any support related issues should be sent here.

 Sales and Billing

For account related enquiries including billing, requests for change and other non-technical questions.

 Report a Bug

If you are experiencing an issue which you believe to be a bug, here's the place to tell us.

 Resellers and Partners

If you are a Thexyz Reseller and resell our products, please open a ticket here.